Stillingsinstrukser

Følgende roller finnes i dugnadslistene:

Sekreteriatsleder:


 • Øverste ansvarlige for turneringen denne dagen
 • Hovedansvarlig for kampgjennomføring, dommere, premieutdeling og kontaktperson for trenere/oppmenn/lag som spiller kamper.
 • Kontaktpunkt for parkeringsvakter.
 • Vakten besettes av trener/oppmann i Havdur
 • Heldagsvakt.


Sekreteriatsmedarbeider:


 • Sammen med sekreteratsleder ansvarlig for kamper, dommere, premieutdeling og kontaktperson for trenere/oppmenn/lag som spiller kamper.
 • Vakten besettes av trener/oppmann i Havdur
 • Heldagsvakt.


Kioskansvarlig:


 • Ansvarlig for gjennomføring av kiosk en dag av turneringen.
 • Kontaktpunkt for de andre i kiosken.
 • Heldagsvakt, men vil være fleksibel så lenge kiosken fungerer som den skal.


Koiskmedarbeider:


 • Skal gjennomføre salg av varer i kiosk, enten i Dysjalandshallen eller Stangeland Arena, etter oppgavefordeling av kioskansvarlig.
 • Halvdagsvakt hvor det forventes at man er tilstede når man er satt opp på vakt.


Kombivakt:


 • En kombinasjonsrolle hvor man kan måtte trø til på ulike felt. Både parkering, kisok og diverse arbeid kan falle inn under denne rollen.
 • Heldagsvakt, men fleksibel ift oppgaver som tildeles. Denne rollen vil da også kunne slippes hjem så lenge kiosk, parkering og sekreteriat har god kontroll.


Parkeringsvakt:


 • Ansvarlig for god gjennomføring av parkering på de travleste dagene, herunder skilting, markering av stengte områder, samt dirigering av gjester til turneringen.


Ytterligere info/ mer detaljerte stillingsinstrukser for de ulike rollene i turneringen for publiseres de neste ukene

Kommentarer

Stangeland Cirkle K Jordbrekk forskaling Velde