Referat fra komitemøter

Her vil referater fra komitemøter, innkjøpsoversikter og erfaringer fra de ulike delene av turneringen legges passordbeskyttet, slik at fremtidige turneringen kan dra nytte av dette.

Kommentarer

Stangeland Cirkle K Jordbrekk forskaling Velde